src="https://www.facebook.com/tr?id=131306288557571&ev=PageView&noscript=1"/>
 

Декларация за съгласие за обработка на личните данни

Декларация за обработка на личните данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Винарска изба Вила Мелник ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Винарска изба Вила Мелник ООД.

 

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Винарска изба Вила Мелник ООД , а след това за по-краткото от:

  1. предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
  2. периода от 5 години.

 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес militza@villamelnik.com, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.